دستکش پوشش دار نیتریلدستکش کار پوشش دار نیتریل

 

دستکش های نیتریل جایگزین عالی لاتکس برای محیط های کار با روغن هستند و چسبندگی فوق العاده ای دارند. دستکش‌های میکروفوم نیتریل سه برابر بیشتر از لاستیک در برابر سوراخ شدن مقاوم هستند،ولی ضد لغزش نیستند.

دستکش های نیتریل شیاردار در شرایط مرطوب، خشک و روغنی چسبندگی قوی دارند. روغن مانند میکرو فوم به دستکش نفوذ نمی کند. با این حال، دستکش‌های نیتریل شیاردار به دلیل فرآیند تولید، قابلیت تنفس ندارند.

هر دو نوع دستکش نیتریل برای استفاده در مناطق روغنی، ساخت و ساز، سرویس بهداشتی، جابجایی شیشه/ورق فلزی، کشاورزی، تعمیر و نگهداری خودرو/هواپیما مناسب هستند. آنها نباید در اطراف چسب استفاده شوند.

پایـداری نیتریل دردمـای بـالا از -40 تـا 108 درجـه سـانتی گـراد ( 40- تا 226 درجه فارنهایـت) آن را بـه یـک مـاده ایــده آل بــرای کاربردهــای هوانــوردی تبدیــل میکنــد. انعطافپذیــری نیتریل انرا بــه مــادهای مفیــد بــرای دســتکشهای آزمایشــگاهی، تمیــز کــردن و معاینــه یکبارمصــرف تبدیــل میکنــد. لاسـتیک نیتریـل نسـبت بـه لاسـتیک طبیعـی در برابـر روغنهـا و اسـیدها مقاومتـر و اسـتحکام بالاتــری دارد امــا انعطافپذیــری و اســتحکام کششــی پایینتــری دارد.


 گروه تولیدی صنعتی ساتراپ مهدیشهر (سیگما) اولین شرکت تولید کننده دستکش های کار ایمنی و صنعتی پوشش دار (نیمه غوطه وری) در ایران با مجموعه ای کامل از انواع دستکش های کارگری کف مواد، پوشش لاتکس، ضد برش، باغبانی، جوشکاری و برشکاری، بنایی و ساختمانی، معدن، نیتریلی، ضد حلال، ضد روغن و مواد شیمیایی و به خصوص دستکش های ضد برش سطح 5 HPPE است.

تمامی دستکش ها مطابق با استاندارد EN388 تولید می شوند.

تماس

حقوق مولف © کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت محفوظ است .

Website Design by WEBKAJ